Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Omnitrix

CSS Codes

Az Omnitrix 

Az Omnitrix egy páratlan szerkezet, lehetővé teszi viselője számára, hogy különböző idegen alakokat öltsön. Ez úgy lehetséges, hogy az Omnitrix idegen DNS-t használ. Kezdetben csak tíz űrlény alakja elérhető, de véletlenszerű átalakulásokkal feloldható a többi is. Az omnitrix képes kívülről is begyűjteni új DNS mintákat, ha valamilyen lény hozzáér. 1000903 alakká tud átalakulni.

Ha használója gyakorlatlan, csak pár percig maradhat űrlény alakban, mert utána az óra lemerül. Az omnitrix elég szeszélyes, néha teljesen mássá alakít, mint amit eredetileg szerettünk volna. Létezik azonban egy irányítókód, melynek segítségével csak elég rágondolni az adott idegenre és máris átváltozunk. Így hatékonyabb a harc, gyors alkalmazkodást tesz lehetővé. Sőt, akár örökre egy idegen testben maradhatunk.

 

Az első 10 idegen 

Csupakéz 

Csupakéz egy Tetramand (tetra görögül négyet jelent, mand a latin manus kéz szóból ered) a Khoros-ról. Ez a bolygó hajdanán civilizált volt, de lassú hanyatlás után egy sivatagos, erőszakos lények lakta hellyé vált, ahol csak a legerősebb maradhat életben. Ennélfogva, a Tetramandoknak sűrű és nagyon erős izomzatuk van, bőrük igen vastag, szinte bárminek ellenáll. Hatalmas ugrásokra képesek erős lábizmaik miatt. A maga négyméteres magasságával, négy kezével és négy szemével, Csupakéz igazi cséphadaró. Olyan erős, hogy képes földrengéseket vagy lökéshullámokat létrehozni ha erősen összeüti a kezeit. Hátránya éppen nagyságából fakad. A kisebb és fürgébb ellenfelekkel szemben alulmarad lomhasága és lassú gondolkodása miatt.

Ben gyakran ölti magára ezt az alakot, szereti erővel megoldani a helyzetet.

Eredeti neve Fourarms aminek jelentése "Négykéz"

Gyémántfej 

Gyémántfej egy Petrosapien, (A Petro jelentése kő, míg a Sapien-é intelligens élőlény; a Petrosapien intelligens követ jelent.) Petropiából (Görög mozaikszó, a petro, és a topos szavakból, jelentése "Kőhely"). Testét a gyémántnál is erősebb, kristályos bőr fedi. Ez szinte bármilyen támadásnak ellenáll, a lő, vagy sugárfegyverek esetében prizmaként is használható. Gyémántfejnek hatalmában áll manipulálni a testét alkotó kirsályokat, így majdnem minden sérülésből pillanatok alatt regenerálódik. Kezéből ki tud lőni tűhegyes lövedékeket. Karjából különböző szúrófegyvereket tud kialakítani. Ezenfelül a testén kívül is képes kristályokat létrehozni a legváltozatosabb alakban és formában. Gyengesége az erős hanghullámok által keltett rezonancia, ez szétrepesztheti kristályos testét.

Magyar neve tükörfordítása az eredeti Diamondhead verziónak.

Meti 

Meti egy Galvanic Mechomorph, biomechanikus lény (Mecho jelentése "gépi", a morph szó jelentése "egyesülni".) A Galvan B holdról származik, ami a Galvan Prime nevű bolygó körül kering. Egy tudományos kísérlet véletlenszerű eredményeként jött létre ez a faj. Meti a gépek mestere. Ereje abban áll, hogy képes összeolvadni bármilyen géppel és igen magas szintre fejleszteni a berendezés képességeit. Továbbá zöld plazma sugarakat tud kilövellni a szeméből. Amennyire ért a gépekhez annyira nincs hatalma az élő organizmusok felett. Semmilyen élőt nem tud irányítani, még az érző robotokat is nagyon nehezen. Gyenge pontjai a maró hatású anyagok, vegyszerek, savak, lúgok. Ezek hatalmas pusztítást vihetnek végbe érzékeny áramköreikben.

Eredeti neve Upgrade, melynek jelentése felfejleszteni.

Lánglovag 

Ez az idegen a Pyros nevű, Naphoz hasonló csillagon honos. Ennek megfelelően teste lángokból áll és nagyon forró. Lánglovag egy igazi "tűzgyújtó". Képes lángcsóvákat, vagy tűzlabdákat kilövellni a kezeiből. Hatalmában áll repülni is a tűz segítségével. Félelmetes tűztornádókat tud generálni és mivel ő irányítja a tüzet, akár olyan gyorsan el is olthatja, amilyen gyorsan létrehozta azt. Gyengesége a víz, és az olyan vegyületek, melyek eloltják a tüzet. Ha egy Pyronit nedves lesz, elveszti az erejét, vagy akár meg is halhat. Ha Lánglovag testét előveszi a megfázás, ereje megfordul: Havat és jeget tud kilőni.

Eredeti neve Heatblast, aminek jelentése Hőrobbanás. -kép-Lánglovag

Villámmanó

Ő a kineceleran fajhoz tartozik (szóösszetétel a kinet és az accelerate szavakból, kinet jelentése mozgás, az accelerate szó jelentése gyorsulni.) Külsőre hasonlít egy velociraptorhoz, áramvonalas feje és nagy lábai, valamint hosszú farka és éles, karmos ujjai vannak. Ez az idegen a Kinet bolygón él, ahol minden nagyon felgyorsult ütemben halad. Villámmanó képes az 500 km/h-s sebességre is, ezáltal hatalmában áll felszaladni a falakon, vagy nem szilárd talajon (pl. vízen) is futni. Forgószeleket is létre tud hozni, ha körbe-körbe rohan. Fő ereje fürgeségében rejlik, ezzel ellensúlyozza viszonylagos fizikai gyengeségét. Gyors reflexei és kifinomult idegrendszere is segítik a harcban. Gyenge pontja a az elektromágneses hullámok, ezek megzavarják finom idegrendszerét. Másik nagy probléma lehet, ha a lába nem éri a földet, mert akkor pörögni kezd a levegőben.

Eredeti neve XLR8 ami az accelerate (gyorsulni) szóból lett kialakítva.

Ragacska 

Egy alig 15 centiméteres idegen, a Galvan Prime nevű bolygóról. Mérete révén szinte bármilyen gépbe be tud mászni és belülről megjavíthatja, vagy tönkreteheti azt. Amilyen kicsi, annyira intelligens, kreatív és találékony. Ragadós végtagjai lehetővé teszik számára, hogy akár függőleges felületen is mozoghasson. Bár hatalmas intelligenciája sokszor kamatoztatható, a harcban mégsem vethető be, mert fizikailag ő a leggyengébb űrlény. Könnyen rátaposhatnak, vagy összezúzhatják, parányi mérete miatt.

Ragacska a véletlenszerű átalakulások egyik fő célpontja.

Eredeti neve Grey Matter, ami magyarul szürkeállományt jelent.

Reppencs 

Ez a rovarszerű idegen a Lepidopterra esőerdő-bolygóról származik (a Lepidodterra szó jelentése pillangó, lepke). Rendelkezik a repülés képességével, fantasztikus mutatványokra képes a levegőben. Négy, kocsányon lógó szeme segítségével hatalmas területet lát át. Ragadós nyálkát tud kilövellni a szájából és a szemeiből. Ez a nyálka intenzív hőhatásra robbanékonnyá válik. Mint minden rovar, így Reppencs is elbírja súlyának többszörösét. Viszont, ha víz éri a szárnyait, röpképtelenné válik, és úszni sem tud. Reppencsnek ezenfelül nagyon penetráns szaga van.

Eredeti neve Stinkfly, minek jelentése tükörfordításban Büdöslégy.

Szellem 

A legijesztőbb űrlény mind közül, egy ectonurit, Anur Phaetos sötét világából származik. Szürke testén csak egy szem található, bár azt testének bármely pontjára el tudja juttatni. Szabadon tudja változtatni a protoplazmáját, így át tud menni mindenféle szilárd tömegen, vagy akár láthatatlanná is válhat, ha a helyzet úgy kívánja. Képes továbbá ideiglenesen birtokba venni más élőlények testét is. Szellem mellkasában hat, fekete-fehér csáp található, melyek főleg elrettentésre szolgálnak, bár kisebb tárgyakat meg tud fogni velük. Ben nem szívesen ölti magára ezt az alakot, mert kellemetlenül érzi magát benne.

Mint kiderült, ezt az érzést az okozta, hogy a Szellem öntudata végig jelen volt, abban a kis DNS-ben is. Mikor kiszabadult az omnitrix-ből felfedte igazi valóját. Rémes, fordított koponyáján egy fekete szemével, éles, karmos ujjaival, helyenként kilógó csontjaival és a mellkasából kígyózó csápokkal igazán félelmetessé vált. Mivel szétszaggatta a testét körülvevő második bőrt, nem volt többé immunis a napfényre. A napfényt ugyanis ki nem állhatja, mert kárt tesz a szervezetében, vagy meg is ölheti. Minél sötétebb van, a Szellem annál erősebb. Ilyenkor energia nyalábokat is ki tud lőni a csápjai közül.

Eredeti neve Ghostfreak, ami tükörfordításban annyit tesz, Szellemkorcs.

Vadorzó 

Vadorzó a Vulpin bolygón honos. Ez az égitest a galaxis szemétlerakójává vált, élővilágát kiírtották az erős radioaktív hulladékok. Csak igen kevés létforma tudott életben maradni, ilyen szélsőséges környezetben. ezek egyike a vulpimancer (Vulpin rókát jelent, a -mancer utótag pedig varázslót). Bár szeme nincs, többi érzékszerve hihetetlenül fejlett, s a nyakán lévő kopoltyú-szerű nyílások segítségével képes hőképet alkotni az agyában. Erős fizikuma páratlan atletikai képességekkel ruházza fel. A hátán lévő tüskék tetszés szerint kilőhetőek. Vadorzó nem képes azonban a beszédre, csak hörgésekkel, nyögésekkel és vonításokkal tud kommunikálni. Gyengesége, hogy a gyors mozgásokat képtelen nyomon követni, nagy hőhatásra pedig érzékszervei megzavarodnak.

Eredeti neve Wildmutt, jelentése tükörfordításban, Vad korcs.

Penge 

Penge a Pisccis Volann nevű bolygóról származik (Pisces latinul halakat jelent). Penge igazán vízben érzi otthon magát, képességi közt szerepel a víz alatti légzés és a kiváló úszotehetség. Hatalmas, erős állkapcsa veszedelmes fegyvernek bizonyul, szinte bármit át tud harapni. Bár lényegében vízi élőlény, rövidebb időre a szárazföldön is bevethető. Azonban gyorsan kiszárad, ezért mindig vízközelben kell maradnia. A fejéből egy kocsány nő ki, melynek végén egy foszforeszkáló gömb van, ez sötétben látható igazán.

Eredeti neve Ripjaws, ami a rip (felhasít) és a jaws (állkapocs) szóösszetételből jön létre.

További idegenek 

Ágyúgolyó 

Ennek az idegennek az eredete nem egészen tisztázott. Az egyik teória szerint, Vadorzó bolygójáról, a Vulpinról származik, ebben az esetben a faj neve Vulpinic Tortugan. Mivel a sorozatban azonban Ágyúgolyó megnevezése Aruburian Pelarota, anyabolygója pedig az Aruburia, inkább ez utóbbi tűnik valószínűnek. Maga a lény igen termetes jószág, széles, vaskos teste képes egy hatalmas labdává összegömbölyödni. E golyó külső váza rendkívül ellenálló, szinte bármilyen fegyver, vagy vegyszer hatástalan vele szemben. Ez a burok olyan erős, hogy ellenáll a légkörbe való belépés során keletkező súrlódásnak is. Összegömbölyödött állapotában is van belül hely legalább két utasnak, akik úgyszintén sértetlenek maradnak, bármilyen külső behatás esetén is. Ez tulajdonképpen ki is meríti Ágyugolyó képességeinek listáját. Mivel ez az idegen ilyen hatalmas, mozgása nehézkes és bizonytalan. Magas súlypontja miatt könnyen eldőlhet bármelyik irányba.

Ágyúgolyó az első olyan idegen alak, aki véletlenszerű átalakulás következtében vált elérhetővé. Bár Ben kezdetben nem szívlelte ezt a formát, a későbbiekben mégis sokszor magára öltötte Ágyúgolyó alakját és nagyjából megtanulta használni képességeit is. Szinte bizonyos, hogy ez a faj, ha nem is teljesen, de majdnem kihalt, a Nagy Ciha ugyanis elpusztította a pelaroták szülőbolygóját, nem sokkal azelőtt, hogy Ben szert tett erre az idegenre.

Eredeti neve Cannonbolt, ami tükörfordításban azt jelenti, Ágyúvillám.

Venyige 

Ez növény alapú idegen, nevezetesen a Flourana (szóösszetétel a flóra és a fauna szavakból) a Flors Verdance dzsungelbolygóról származik, bár megvetette a lábát más égitesteken is, például a Xenon-on. Képességei igen sokoldalúak. Meg tudja növeszteni bármelyik végtagját, hogy segítségükkel körbefonjon dolgokat. Mivel ilyen nyúlékony, teste igen strapabíró. A hátán termő magok, robbanékonyak, vagy füstbombaként is bevethetőek. Fejét egy, a vénusz légycsapója növényhez hasonlító, tüskés képződmény veszi körül, ami tetszés szerint összezárható. Ez igen hatékonyan védi a fejet, mikor Venyigének éppen a föld alatt kell másznia. Mikor így összezárja ezt a szájat a feje körül, akkor sincs gondban, mivel a flouranáknak három látószervük van, egy a fejükön, egy-egy a két vállukon. Hasonlóan bármely más növényhez, Venyige gyenge pontját is a szélsőséges hőmérsékletek, a tűz és a fagy jelentik.

Ez a második idegen alak, mely véletlenszerű átalakulással vált elérhetővé.

Eredeti neve Wildvine, ami vadszőlőt jelent.

Benfarkas 

Ez az első olyan idegen alak, melynek DNS-ét az omnitrix kívülről gyűjtötte be. Mikor Ben a Yenaldooshi-val harcolt, az megkarmolta az órát, így került be DNS-e az állományba. Benfarkas a Loboan fajhoz tartozik (lobo latínul farkast jelent), melynek szülőbolygója a Luna Lobo. Vadorzóhoz hasonlóan, e lény képességei is igen atletikusak. Erős lábizmainak köszönhetően, Benfarkas is hatalmas ugrásokat tud produkálni. Vadorzóval ellentétben azonban, ő rendelkezik a látás képességével, mely igen éles és tiszta, viszont színtelen. Hallása, szaglása és ízérzékelése egyedülálló. Legbámulatosabb képessége viszont az, hogy képes dobhártyarepesztő hanghullámokat kibocsátani a négyfelé nyitható száján. Mivel ezidáig Ben csak egyszer bújt Benfarkas bőrébe, keveset tudunk eme idegen gyengeségeiről.

Eredeti neve Benwolf, magyar jelentése tükörfordítása az eredetinek.

Benmúmia

A faja Thep Khufan.Az Anur Khufos bolygórol származik.Az omnitrix szintén kívülről gyűjtötte be a DNS-ét. Benmúmia képességei nagyjából megegyeznek Venyigéjével: A kezein lévő szalagok segítségével bármit körbe tud tekerni, és e szalagok a levegőben is tudnak menetirányt módosítani, nem úgy mint Venyige csápjai. A múmia teste hihetetlenül könnyű, és szinte bármilyen sérülésből másodpercek alatt képes regenerálódni. Gyenge pontjai még szintén nem ismeretesek.

Eredeti neve Benmummy, a magyar ennek a tükörfordítása.

Benviktor 

Talán ez az egyik legérdekesebb idegen mind közül. Eredete Transylian.Bolygója Anur Transylian.Külsőre nagyon hasonlít Dr. Frankenstein szörnyére, inkább robotikus, mint élő. A hátából kinyúló, két elektromos cella segítségével képes intenzív elektromos lökéseket létrehozni. Teste elektromagnetikus, ellenáll a vákuummnak, és nagy fizikai erővel rendelkezik. Gyengeségei nem ismertek.

Eredeti neve szintén Benvictor, bár Ben maga nem nevezte még el, a nevet a rajzfilm készítői ötölték ki.

Böffencs 

Ezt az alakot Xylene tette elérhetővé Ben számára. A gourmand fajhoz tartozik, bolygója pedig a Peptos XI. (utalás a pepszin nevű emésztőnedvre). A kis, zöld idegen képessége nem mindennapi: mindent felfal. Négy, nyúlós és hosszú nyelvének, valamint rendkívül erős gyomornedveinek köszönhetően Böffencs, szinte bármit meg tud emészteni, bár ezalól a pizza biztosan kivétel. Ha eszik, lézeres köpeteket tud képezni, melyek igen pusztító hatásúak. Ha viszont nem jut emészthető dologhoz, képessége hasznavehetetlen, fizikailag pedig nem elég erős egy csatához.

Eredeti neve Upchuck.

Ditto 

Dittóról szintén kevés információnk van. Nem tudjuk milyen fajhoz tartozik és melyik bolygón honos. Képességeit viszont ismerjük. Ez pedig nem más, mint a sokszorozódás. Ez az idegen korlátlan mennyiségben képes reprodukálni magát, ezáltal létrehozván önállóan gondolkodó és tevékenykedő klónokat. A nagyszámú osztódásnak azonban nincs sok értelme, mert minden osztódásnál megfeleződik a lény ereje. Ditto csakis létszámbeli fölényre alapozhat a harcban, fizilaikag ugyanis elég gyenge. További problémát jelent, hogy amit az egyik klón érez, azt érzi az összes többi is, így tehát ha az egyik elpusztul, elpusztul mind. A klónok éppen olyan gyorsan újra egyesülhetnek eggyé, mint amilyen gyorsan létrehozták őket. Viszont ha nincs minden klón együtt, akkor Ben Ditto alakjában ragad, amíg a klónok újra nem egyesülhetnek.

Eredeti neve Dettó.

Óriás 

Az Omnitrix titka című Ben 10 moziban tűnik fel ez az idegen. Az Omnitrix feltalálója, Azmuth teszi elérhetővé Ben számára. Ez a lény a méretével tarol, kb. 100 méteres, felhőkarcolónyi magasságával szinte elpusztíthatatlan. Eszméletlen erejű ütésekre, rúgásokra, taposásokra és hajításokra képes. Méretéhez viszonyítva azonban nem tűnik annyira ellenállónak, például Vilgax fájdalmat okozott neki, mikor belemart hegyes karmaival a kezébe. Gyengeség: Nincs. Származás: ismeretlen. Faj: to'kustar. Magaság: 100m.

Eredeti neve Way Big.

Gülüszem 

Ennek az idegennek rengeteg szeme van. Ezekből képes zöld energiasugarakat lövellni. Szinte az egész testén megtalálhatóak ezek a kisebb-nagyobb szemek. A mellkasán lévő szeme a legnagyobb, ez képes a legerősebb sugarak kilövésére. az összes többi szemét is ebbe az egy, nagy szembe tudja egyesíteni, a legnagyobb erejű sugár érdekében. Ironikus módon a fején nem található egyetlen szem sem, az arcát két nagy, denevérszerű fül tölti ki. Gyengeségei konkrétan még nem ismertek, ám feltételezhető, hogy bármilyen szemet irritáló anyag veszélyes ránézve. A prizmák és tükrök pedig visszaverhetik rá a saját energiasugarait.

Faj: Batchen Decor. Bolygója: Bat Shadow.

Valószínűleg ez az idegen alak is egy véletlenszerű átalakulás eredménye lehet, de ezt nem tudjuk biztosan.

Eredeti neve Eye Guy.

BEN 10.000 

A jövőben, Ben már tízezer különböző űrlénnyé tud átváltozni. Ezek közül néhány olyat is láthatunk amelyek a fiatal Ben számára még nem elérhetőek.

Articquana 

Ő egy hal és gyíkszerű kék idegen, aki a lehelletével képes mindent megfagyasztani. Faja, szülőbolygója gyengeségei még nem ismeretesek.

Köpködő 

Leginkább egy sünhalhoz hasonlító barna űrlény, aki jó nagy adag nyálkát tud kilövellni a szájából. Faja, bolygója, gyengeségei nem ismeretesek.

Eredeti neve Spitter, a magyar ennek tükörfordítása.

Megawatt 

A sorozat első évadában már találkozhattunk ezzel a kis idegennel. Fő képessége az elektromosség, és az elektromos tárgyak manipulálása. Faja és szülőbolygója eddig ismeretlen, de a gyengeségét már tudjuk: Ha olyan környezetbe kerül ahol semmi nem vezeti az áramot, (pl. ha üvegbe zárják) képességei hasznavehetetlenek.

Eredeti neve Buzzshock.

Ideiglenes idegenek 

Megfázott idegenek 

A Mellékhatások című részben Ben megfázott, de a megfázása az Omnitrixben lévő űrlényekre is hatással volt.

Vadorzó

Vadorzót érinti talán leginkább ez a vírusfertőzés. Ilyenkor ugyanis megvakul, nem érzékel semmit a külvilágból, képességei hasznavehetetlenek.Ez meg fogja változtatni...

Csupakéz 

Hónaljában zöld mirigyek váladékoznak, ami nagyon büdös tud lenni.

Lánglovag 

A tűz készítése helyett inkább jeget és vizet tud lőni és készíteni.

Mutálódott idegenek 

Ezen űrlény-egyvelegek az omnitrix hibás működése során jöttek létre. A Dr. Animo és a mutáns sugár című részben lejött az Omnitrix teteje, és ezért Ben egyszerre két idegenné változott mindig át, ám egyik kombináció sem bizonyult hatékonynak.

Reppencskar 

Csupakéz Reppencs testében. A repüléshez túl nehéz és hiányzik belőle Csupakéz ereje is. Angol neve: Stinkarms. Faj: Lepidopteran/Tetramand. Bolygója: Lepidopterra/Khoros bolygó.

Gyémántragacs

Bár sérthetetlen, mint Gyémántfej, adottságait Ragacska méretével nem igen tudja kamatoztatni. Angol neve: Diamond Matter. Faj: Petrosapien/Galvan. Bolygója: Galvan Prime/Petropia bolygó.

Lángpenge

Talán ez a legrosszabb kombináció. Pengének vízre van szüksége az életben maradáshoz, a víz viszont elpusztítja Lánglovagot. Pillanatok alatt kiszárad és tüzet is nehezen tud lőni a kezeiből.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

örkény salaimreutca 14

patrik,2012.01.28 09:11

2377 Örkény Sallai Imre utca 14

Frim Patrik Dávid,2012.01.28 09:23

szeretnék

örkény salaimreutca 14

patrik,2012.01.28 09:10